Kiến thức lái xe an toàn
Trong các tình huống lái xe thực tế đôi khi sẽ có những sự cố xảy ra không như mong muốn. Tìm hiểu về những hướng dẫn lái xe an toàn sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho bạn và những người xung quanh. Bạn sẽ cần phải chú ý đến tư thế lái, thắt dây an toàn, sử dụng túi khí, học kỹ thuật phanh và kỹ thuật lái cơ bản nếu muốn lái xe an toàn.  
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:a80fdf9e-8c3e-d009-8478-35fb53bd37c6