Sign In
7 JUL, 2017

BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN LIBERTY: AN TÂM DU HÈ, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG​​

Từ nay đến hết ngày 30/09​/2017, chủ thẻ VISA mua và thanh toán phí bảo hiểm bằng thẻ Visa tại website của công ty sẽ được hưởng mức ưu đãi giảm 15%. 

Theo đó, khách hàng là chủ thẻ Visa thực hiện mua và thanh toán phí bảo hiểm cho Liberty qua website tất cả các gói bảo hiểm Ô tô AutoCare, Bảo hiểm Du lịch TravelCare, Bảo hiểm Tai nạn Con Người, Bảo hiểm Nhà cửa HomeCare sẽ được giảm giá 15% từ mã khuyến mãi VISA247 và lựa chọn thanh toán bằng thẻ VISA. ​baohiemliberty.jpg

Lưu ý quan trọng:

Chỉ dành cho các khách hàng mua bảo hiểm thông qua website và thanh toán trực tuyến bằng thẻ Visa trong thời gian hiệu lực của từng chương trình như đã nêu trên và: ​

​1. Không áp dụng với các khách hàng tái tục.
2. Không áp dụng Bảo hiểm Ô tô Liberty AutoCare nếu xe được đăng ký lần đầu trong năm 2017 và khách hàng mua bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự Bắt buộc
3. Chương trình VISA247 chỉ áp dụng với những hợp đồng bảo hiểm có mức phí tối thiểu là 500,000 đồng. ​

Ngoài ra, trong thời gian từ nay đến 30/09/2017, những khách hàng lần đầu mua bảo hiểm từ website www.LibertyInsurance.com.vn hoặc qua Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 1800599998 sẽ được áp dụng chương trình khuyến mãi "AN TÂM DU HÈ, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG". Theo đó, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được phiếu xăng/phiếu mua hàng có giá trị đến 3.500.000 đồng và nhiều phần quà có giá trị khác. ​

Cụ thể như sau:

q3ARRI.png 

Riêng các khách hàng mua Bảo hiểm Du lịch Liberty TravelCare có mức phí từ 500.000 đồng trở lên cũng sẽ được nhận quà tặng như sau:

   uu dai khi mua bao hiem truc tuyen quy 3.png 

Lưu ý quan trọng:

1. Khách hàng lần đầu mua bảo hiểm từ website www.LibertyInsurance.com.vn hoặc qua Trung tâm Dịch vụ Khách hàng OneCall 1800 599 998; và
2. Thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ cho Liberty trước ngày 15/10/2017 (bao gồm thanh toán trực tuyến hoặc tới văn phòng Liberty đóng phí)
3. Đối với khách hàng mua bảo hiểm ô tô: không áp dụng đối với xe ô tô đăng ký lần đầu trong năm 2017, không áp dụng cho xe tải, xe chạy Uber/GrabCar, xe đầu kéo, xe container và rơ-mooc. Không áp dụng cho Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bắt buộc:
4. Khách hàng sẽ nhận được quà tặng sau khi đóng phí bảo hiểm đầy đủ trong thời hạn quy định của hợp đồng bảo hiểm.
5. Đối với các khách hàng đã nhận quà tặng khuyến mãi, nếu hủy hợp đồng trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, Liberty sẽ khấu trừ giá trị quà tặng trước khi hoàn trả phần phí bảo hiểm còn lại cho khách hàng đó.​

6. Thẻ Flexicard chỉ dùng để thanh toán tiền mua xăng dầu tại các cửa hàng của Petrolimex và không có giá trị xuất hóa đơn GTGT.
7. Thẻ Flexicard bị mất hay hư hỏng sẽ không được cấp mới. ​

Để biết thêm chi tiết, vui lòng gọi  hinh hotline.png (bấm phím 1). ​

Title

BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN LIBERTY: AN TÂM DU HÈ, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG​​

Avatar

Short Content

Từ nay đến hết ngày 30/09​/2017, chủ thẻ VISA mua và thanh toán phí bảo hiểm bằng thẻ Visa tại website của công ty sẽ được hưởng mức ưu đãi giảm 15%. 

Content

Theo đó, khách hàng là chủ thẻ Visa thực hiện mua và thanh toán phí bảo hiểm cho Liberty qua website tất cả các gói bảo hiểm Ô tô AutoCare, Bảo hiểm Du lịch TravelCare, Bảo hiểm Tai nạn Con Người, Bảo hiểm Nhà cửa HomeCare sẽ được giảm giá 15% từ mã khuyến mãi VISA247 và lựa chọn thanh toán bằng thẻ VISA. ​baohiemliberty.jpg

Lưu ý quan trọng:

Chỉ dành cho các khách hàng mua bảo hiểm thông qua website và thanh toán trực tuyến bằng thẻ Visa trong thời gian hiệu lực của từng chương trình như đã nêu trên và: ​

​1. Không áp dụng với các khách hàng tái tục.
2. Không áp dụng Bảo hiểm Ô tô Liberty AutoCare nếu xe được đăng ký lần đầu trong năm 2017 và khách hàng mua bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự Bắt buộc
3. Chương trình VISA247 chỉ áp dụng với những hợp đồng bảo hiểm có mức phí tối thiểu là 500,000 đồng. ​

Ngoài ra, trong thời gian từ nay đến 30/09/2017, những khách hàng lần đầu mua bảo hiểm từ website www.LibertyInsurance.com.vn hoặc qua Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 1800599998 sẽ được áp dụng chương trình khuyến mãi "AN TÂM DU HÈ, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG". Theo đó, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được phiếu xăng/phiếu mua hàng có giá trị đến 3.500.000 đồng và nhiều phần quà có giá trị khác. ​

Cụ thể như sau:

q3ARRI.png 

Riêng các khách hàng mua Bảo hiểm Du lịch Liberty TravelCare có mức phí từ 500.000 đồng trở lên cũng sẽ được nhận quà tặng như sau:

   uu dai khi mua bao hiem truc tuyen quy 3.png 

Lưu ý quan trọng:

1. Khách hàng lần đầu mua bảo hiểm từ website www.LibertyInsurance.com.vn hoặc qua Trung tâm Dịch vụ Khách hàng OneCall 1800 599 998; và
2. Thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ cho Liberty trước ngày 15/10/2017 (bao gồm thanh toán trực tuyến hoặc tới văn phòng Liberty đóng phí)
3. Đối với khách hàng mua bảo hiểm ô tô: không áp dụng đối với xe ô tô đăng ký lần đầu trong năm 2017, không áp dụng cho xe tải, xe chạy Uber/GrabCar, xe đầu kéo, xe container và rơ-mooc. Không áp dụng cho Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bắt buộc:
4. Khách hàng sẽ nhận được quà tặng sau khi đóng phí bảo hiểm đầy đủ trong thời hạn quy định của hợp đồng bảo hiểm.
5. Đối với các khách hàng đã nhận quà tặng khuyến mãi, nếu hủy hợp đồng trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, Liberty sẽ khấu trừ giá trị quà tặng trước khi hoàn trả phần phí bảo hiểm còn lại cho khách hàng đó.​

6. Thẻ Flexicard chỉ dùng để thanh toán tiền mua xăng dầu tại các cửa hàng của Petrolimex và không có giá trị xuất hóa đơn GTGT.
7. Thẻ Flexicard bị mất hay hư hỏng sẽ không được cấp mới. ​

Để biết thêm chi tiết, vui lòng gọi  hinh hotline.png (bấm phím 1). ​

Category

Liberty News

Published Date

06/07/2017
Created at 7/10/2017 4:00 PM by Phan, Huong
Last modified at 7/15/2017 10:20 PM by Nguyen, Duc